ผู้ดูแลระบบ
 ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว
หน้าหลัก
ข้อมูลประเทศไทย
ข้อมูล 76 จังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่การเดินทาง
เว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทั่วไทยดอทคอม
ไทยตำบลดอทคอม
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Google

กรุงเทพมหานคร (Bangkok)

ข้อมูลทั่วไป


           

                 กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย จึงเป็นศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม รวมทั้งระบบการขนส่งที่ดี เหตุผลหลักที่เหล่านักท่องเที่ยวต่างพากันเลือกกรุงเทพฯ เป็นสถานที่แรกก็คือ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และเหตุผลอีกประการ ที่ถือเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยก็คือ ความเป็นกันเองของคนไทยรวมถึงวัฒนธรรมอันดีงาม คนไทยเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทังนี้เพราะได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว ทำให้คนไทยต่างนับถือกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง และนี่ก็ทำให้นักท่องรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยเหมือนกันการได้อยู่ท่ามกลางญาติสนิทมิตรสหาย


ตราประจำจังหวัด


พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

                 

รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ตามแบบภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์

                 โดยลักษณะของช้างนั้นหันหน้าตรง พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ เท้าช้างเหยียบวลาหก มีความหมายว่า พระอินทร์เป็นประมุขดูแลทุกข์สุขของผองเทวดา และบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ผู้เดือดร้อน ซึ่งเหมือนกับหน้าที่ของพ่อเมือง ที่จะต้องดูแลทุกข์สุขให้แก่ประชาชน โดยภาพวาดที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์นั้น เป็นภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 จังหวัดกรุงเทพมหานครใช้อักษรย่อว่า "กท"


                 คำขวัญของจังหวัดกรุงเทพมหานคร "ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก้ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์"


ต้นไม้ประจำจังหวัด


ไทรย้อยใบแหลม


                 ชื่อพันธุ์ไม้ ไทรย้อยใบแหลม


                 ชื่อสามัญ Golden Fig, Weeping Fig


                 ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus benjamina Linn.


                 วงศ์ MORACEAE


                 ชื่ออื่น จาเรป (เขมร), ไทร (นครศรีธรรมราช), ไทรกระเบื้อง (ประจวบคีรีขันธ์), ไทรย้อยใบแหลม (ตราด, กรุงเทพฯ)


                 ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นสูง 5–10 เมตร มีรากอากาศ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปรีแกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ดอกขนาดเล็ก มีฐานรองดอก ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ผลเป็นทรงกลม เมื่อสุกสีเหลือง


                 ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง


                 สภาพที่เหมาะสม เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ความชื้นปานกลาง แสงแดดจัด


                 ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย และมาเลเซีย


ที่ตั้งและอาณาเขต


แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต


                 จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อทางบกกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตทางทะเล อ่าวไทยตอนใน ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้


                       • ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี


                       • ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ และอ่าวไทย (ส่วนที่เป็นอ่าวไทยที่เป็นพื้นที่เดิมของจังหวัดธนบุรี ปัจจุบันคือเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อทางอ่าวไทยกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จุดที่อยู่ใต้สุดอยู่ที่ ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก ซึ่งเป็นการแบ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 )


                       • ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราและ จังหวัดสมุทรปราการ


                       • ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม


Calendar
ข้อมูลการท่องเที่ยว
ตารางการเดินรถไฟ
ตำรวจท่องเที่ยว
อสท
กรมป่าไม้
ขสมก
BTS
บขสเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444
วิทยาเขตร่มเกล้า 77 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200
Copyright © 2009-2010 TouristsDataCenter ®. All rights reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: mib-4037@hotmail.com หรือ Tel.083-750-7569