ผู้ดูแลระบบ
 ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว
หน้าหลัก
ข้อมูลประเทศไทย
ข้อมูล 76 จังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่การเดินทาง
เว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทั่วไทยดอทคอม
ไทยตำบลดอทคอม
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Google

ร้อยเอ็ด (Roi Et)

ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลจังหวัด

           

                 ร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมาก ชื่อว่า สาเกตุนคร มีประตูเข้าเมือง 11 ประตู เมืองขึ้น 11 เมือง แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ มากมาย เมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งบึงพลาญชัย และมีส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึงสองล้านไร่เศษ ขณะนี้กำลังได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นแผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์จนแทบจะหาร่องรอยแห่งอดีตไม่พบ
                  ประวัติศาสตร์ของเมืองร้อยเอ็ดเริ่มปรากฏขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีเจ้าลาวจากนครจัมปาศักดิ์ได้เดินทางมาตั้งบ้านเรือนในบริเวณที่เป็นอำเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบันต่อมาได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 แห่งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ย้ายเมืองใหม่มาตั้งที่บริเวณเมืองร้อยเอ็ดปัจจุบัน ส่วนเมืองสุวรรณภูมิเดิมก็ยังคงมีอยู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์คิดกบฎต่อกรุงเทพฯ ได้ยกทัพเข้ามาตีหัวเมืองรายทางจนถึงนครราชสีมา แต่ก็ถูกทัพไทยตีแตกพ่ายไปในที่สุด
                  นอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีแสดงการอยู่อาศัยของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นกัน และรวมทั้งเคยเป็นดินแดนที่อยู่ในเขตอิทธิพลของอาณาจักรขอมโบราณ เพราะพบโบราณสถานแบบขอมหลายแห่ง เช่น กู่พระโกนา อำเภอสุวรรณภูมิ กู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย ปรางค์กู่ อำเภอธวัชบุรี เป็นต้น


ตราประจำจังหวัด


บึงพลาญชัย

                 

รูปบึงพลาญชัย มีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประดิษฐานอยู่บนเกาะ

                 หมายถึง หลวงพ่อธรรมจักร ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วิหารบนไหล่เขาธรรมามูล ซึ่งชาวร้อยเอ็ดเคารพนับถือ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อธรรมจักร ว่าจะบันดาลความร่มเย็นเป็นสุข และอุดมสมบูรณ์ให้แก่บ้านเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดใช้อักษรย่อว่า "ชน"


                 คำขวัญของจังหวัดร้อยเอ็ด “ร้อ ยเอด็เพชรอสี าน พลาญชัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดีสตรีโสภา ทงุ่ กุลาสดใส งานใหญบ่ญุ ผะเหวด”


ต้นไม้ประจำจังหวัด


กระบก


                 ชื่อพันธุ์ไม้ กระบก


                 ชื่อสามัญ Kayu


                 ชื่อวิทยาศาสตร์ Irvingia malayana Oliv. Ex A. Benn.


                 วงศ์ SIMAROUBACEAE


                 ชื่ออื่น กระบก กะบก จะบก ตระบก (เหนือ), จำเมาะ (เขมร), ชะอัง (ซอง-ตราด), บก หมากบก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), มะมื่น มื่น (เหนือ), มะลื่น หมักลื่น (สุโขทัย, นครราชสีมา), หลักกาย (ส่วย-สุรินทร์)


                 ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10–30 เมตร ผลัดใบ เปลือกสีเทาอ่อนปนน้ำตาลค่อนข้างเรียบ เรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปมนแกมขอบขนานถึงรูปหอก ผิวใบเกลี้ยง โคนใบมน ปลายใบทู่ถึงแหลม ดอกขนาดเล็ก สีขาวปนเขียวอ่อน ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลทรงกลมรี เมื่อสุกสีเหลืองอมเขียว เมล็ดแข็ง เนื้อในมีรสมัน


                 ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด


                 สภาพที่เหมาะสม สภาพดินทุกชนิด กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง


                 ถิ่นกำเนิด ตามป่าเบญจพรรณแล้งและป่าดิบ


ที่ตั้งและอาณาเขต


แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต

     

                 จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 512 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 8,299.449 ตร.กม. หรือประมาณ 5,187,156 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดใกล้เคียงดังนี้


                       • ทิศเหนือ ติดกับอำเภอกมลาไสย อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอร่องคำ จังหวัด กาฬสินธุ์ และอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


                       • ทิศใต้ ติดกับอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ


                       • ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอเมือง อำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


                       • ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอเมือง อำเภอวาปีปทุม และอำเภอพยัคฆภูมิ จังหวัดมหาสารคาม


Calendar
ข้อมูลการท่องเที่ยว
ตารางการเดินรถไฟ
ตำรวจท่องเที่ยว
อสท
กรมป่าไม้
ขสมก
BTS
บขสเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444
วิทยาเขตร่มเกล้า 77 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200
Copyright © 2009-2010 TouristsDataCenter ®. All rights reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: mib-4037@hotmail.com หรือ Tel.083-750-7569