ผู้ดูแลระบบ
 ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว
หน้าหลัก
ข้อมูลประเทศไทย
ข้อมูล 76 จังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่การเดินทาง
เว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทั่วไทยดอทคอม
ไทยตำบลดอทคอม
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Google

ศรีสะเกษ (Si Sa Ket)

ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลจังหวัด

           

                 ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่างๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ได้แก่ พวกส่วย ลาว เขมร และเยอ


                 ศรีสะเกษเดิมเรียกกันว่า เมืองขุขันธ์ เมืองเก่าตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวน ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหินในปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. 2302 สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีหลวงแก้วสุวรรณซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ล่วงถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ย้ายเมืองขุขันธ์มาอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ชื่อว่าเมืองขุขันธ์จนถึง พ.ศ. 2481 จึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่นั้นมา จังหวัดศรีสะเกษมีเนื้อที่ประมาณ 8,839 ตารางกิโลเมตร


ตราประจำจังหวัด


ปรางค์กู่

                 

รูปปรางค์กู่ ดอกลำดวนและใบ 6 ใบ

                 ปรางค์กู่ หมายถึง ศรีสะเกษเป็นดินแดนแห่งปราสาท
                 ดอกลำดวน หมายถึง จังหวัดที่ตั้งอยู่ในดงลำดวน
                 ใบ 6 ใบ หมายถึง เมื่อตั้งจังหวัดศรีสะเกษครั้งแรก มี 6 อำเภอ ได้แก่ กันทรลักษ์ อุทุมพรพิสัย กันทรารมย์ ราษีไศล ขุนหาญ และปรางค์กู่
                 จังหวัดศรีสะเกษใช้อักษรย่อว่า "ศก"


                 คำขวัญของจังหวัดศรีสะเกษ “แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำ ดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศลํ้าสามัคคี”


ต้นไม้ประจำจังหวัด


ลำดวน


                 ชื่อพันธุ์ไม้ ลำดวน


                 ชื่อสามัญ Devil Tree, White Cheesewood


                 ชื่อวิทยาศาสตร์ Melodorum fruticosum Lour.


                 วงศ์ ANNONACEAE


                 ชื่ออื่น ลำดวน (ภาคกลาง), หอมนวล (ภาคเหนือ)


                 ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 3–8 เมตร ลำต้นเรียบ ใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบยาวรี โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย หลังใบเป็นมันสีเขียวเข้ม ท้องใบสีอ่อนกว่า ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามง่ามใบและส่วนยอด สีเหลือง กลิ่นหอม กลีบดอกและกลีบรองดอกคล้ายกัน ดอกหนึ่งจะมีอยู่ 6 กลีบ แบ่งเป็น 2 ชั้นชั้นละ 3 กลีบ กลีบแต่ละกลีบชั้นในจะมีขนาดเล็กกว่าและโค้งกว่าปลายกลีบแหลม ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม ผลสีเขียวอ่อน ยาว ปลายมน โคนผลแหลม ผิวเรียบเกลี้ยง


                 ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด


                 สภาพที่เหมาะสม ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง


                 ถิ่นกำเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ที่ตั้งและอาณาเขต


แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต

           

                 จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ 571 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,524,985 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้


                       • ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด


                       • ทิศใต้ ติดต่อประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โดยมีเทือกเขาดงรักเป็นแนวกั้นเขตแดน


                       • ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี


                       • ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดสุรินทร์


Calendar
ข้อมูลการท่องเที่ยว
ตารางการเดินรถไฟ
ตำรวจท่องเที่ยว
อสท
กรมป่าไม้
ขสมก
BTS
บขสเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444
วิทยาเขตร่มเกล้า 77 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200
Copyright © 2009-2010 TouristsDataCenter ®. All rights reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: mib-4037@hotmail.com หรือ Tel.083-750-7569